1
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 41 ผู้ชม 170 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 40 ผู้ชม 158 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 39 ผู้ชม 157 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 38 ผู้ชม 154 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 37 ผู้ชม 149 คน : ใหม่ล่าสุด
6
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 36 ผู้ชม 145 คน
7
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 35 ผู้ชม 147 คน
8
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ผู้ชม 155 คน
9
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ผู้ชม 153 คน
10
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ผู้ชม 147 คน
11
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 31 ผู้ชม 99 คน
12
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 30 ผู้ชม 102 คน
13
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ผู้ชม 97 คน
14
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ผู้ชม 96 คน
15
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ผู้ชม 100 คน
16
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 26 ผู้ชม 105 คน
17
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 25 ผู้ชม 97 คน
18
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 24 ผู้ชม 96 คน
19
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 23 ผู้ชม 97 คน
20
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 22 ผู้ชม 100 คน
21
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ผู้ชม 99 คน
22
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 20 ผู้ชม 101 คน
23
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 19 ผู้ชม 100 คน
24
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 18 ผู้ชม 100 คน
25
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 17 ผู้ชม 101 คน
26
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ผู้ชม 100 คน
27
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ผู้ชม 98 คน
28
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ผู้ชม 101 คน
29
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ผู้ชม 100 คน
30
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ผู้ชม 104 คน
31
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ผู้ชม 112 คน
32
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ผู้ชม 101 คน
33
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ผู้ชม 100 คน
34
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ผู้ชม 111 คน
35
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ผู้ชม 104 คน
36
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ผู้ชม 104 คน
37
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ผู้ชม 94 คน
38
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ผู้ชม 83 คน
39
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ผู้ชม 92 คน
40
11-08
2566
  จดหมายข่ายปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ผู้ชม 95 คน
41
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ชม 97 คน
42
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ชม 84 คน
43
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤกษาคม พ.ศ. 2566 ผู้ชม 81 คน
44
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ชม 149 คน
45
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ชม 88 คน
46
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ชม 121 คน
47
08-08
2566
  สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ชม 87 คน
   
1
11-08
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูกรณีพิเศษ สพป.หน ผู้ชม 140 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 139 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 137 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ชม 137 คน : ใหม่ล่าสุด
5
16-03
2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 329 คน : ใหม่ล่าสุด
6
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 1069 คน
7
14-05
2564
  เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ผู้ชม 814 คน
8
29-04
2564
  เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 1176 คน
9
26-03
2564
  เรื่อง การายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ชม 1140 คน
10
08-03
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1493 คน
11
23-02
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1168 คน
   
1
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส าหรับการซื้อ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานประจ าปี การศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 131 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 132 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทัศนศึกษา (พาทัวร์ส่องโลกแห่งปัญญา) ผู้ชม 129 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 122 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 126 คน : ใหม่ล่าสุด